Vår historia

I början av 1990-talet genomfördes stora förändringar inom tjänstepensionsområdet. Införandet av valmöjlighet inom ITPK och att teckna individuella tjänstepensionsförsäkringar för vissa delar av den dåvarande ITP-planen, s.k. 10-taggarlösningar, öppnade upp marknaden för många försäkringsmäklare. Det blev ”fint” att vara 10-taggare med individuell tjänstepension. Många företag insåg för sent att en mångfald av tjänstepensionslösningar dels ledde till en ökad administrativ börda dels att många av dessa gav sämre pensionsvillkor och dyrare premier än det traditionella ITP-systemet. Två företag som tidigt insåg problematiken och såg behovet av större intern kompetens i bolagen var de båda dåvarande börsnoterade bolagen Euroc och Cardo. Tillsammans bildade de 1993 Cardoroc PA-service AB.

Att välja premiebaserade försäkringslösningar utan att vara beroende av mäklare vars prioriteringar också styrdes av storleken på provisionsintäkterna från försäkringsgivarna lockade även externa företag att bli Uppdragsgivare hos Cardoroc.

För att underlätta Cardorocs expansion som delvis hämmades av att två av Uppdragsgivarna också var ägare överlät grundarföretagen 2006 Cardoroc till dess företagsledning samtidigt som bolaget bytte namn till Collea.

Idag har Collea 20 Uppdragsgivare främst stora och medelstora företag, börsnoterade såväl som privata.

Sedan 2020 ingår Collea i Säkrakoncernen.