Hur är skyddet för din familj om du går bort?
Du vet väl att du i Min sammanställning
ser vem som får pengar, hur mycket
och hur länge.
Frågor?
Kontakta Collea

Gedigen erfarenhet inom pensions- och försäkringsområdet

Collea har sedan starten 1993 hjälpt arbetsgivare att utveckla tjänsterelaterade pensions- och försäkringslösningar

Vi är specialiserade inom svenska kollektivavtalade pensioner och försäkringar. Rådgivning och analyser erbjuds ständigt till våra kunder, där vi integrerar en djup kunskap om pensioner och försäkringar med stor praktisk erfarenhet kring information och kommunikation till anställda. När vi får en fråga försöker vi svara omgående med en enkel men mångfasetterad återkoppling.

Vi har respekt att vårt arbetsområde kan upplevas komplext. Men genom att lösa uppdragsgivarens problem på ett enkelt och okonventionellt sätt skapas ett mervärde för företaget och dess anställda. Vi har stor erfarenhet av att hjälpa företagsledningar med övergripande policyfrågor.

Vi försöker agera proaktivt, se trender och våga granska aktuella frågeställningar kritiskt. Vi tar gärna rollen som företagets informatör, utbildare och vägledare inom området. Vi är med och tar fram företagsspecifik kommunikation som belyser värdet av tjänstepensioner och försäkringar som en mycket viktig förmån för alla anställda.

Collea står fritt i förhållande till leverantörerna av pensions- och försäkringsprodukter. Vi är arvoderade av våra uppdragsgivare och har aldrig ekonomiska intresse i de produkter och tjänster som erbjuds uppdragsgivaren och dess anställda, vilket är ett särskiljande drag från konkurrenterna.

Med vår bakgrund som inhouse-bolag i en företagssfär innebär att vi har djupa kunskaper om hur ett företag kan och bör hantera pensioner och försäkringar för att de anställda ska få så mycket som möjligt för de avgifter som betalas.

Vi arbetar i långsiktiga partnerskap med våra kundföretag. Det skapar en långsiktig trygghet för de anställda och deras familjer och blir därför en del av en god personalpolitik. Det i sin tur medverkar vi till att göra våra kunder attraktiva som arbetsgivare.

Stäng