Eva Pantzar Waage

Styrelseordförande, VD och koncernchef Säkra AB

Fredrik Käll

Styrelsemedlem, COO Säkra AB

Fredrik Johansson

Styrelsemedlem, CFO Säkra AB

Per-Arne Warfving

Adjungerad, VD Collea AB