Eva Pantzar Waage

Styrelseordförande, VD och koncernchef Säkra AB

Fredrik Käll

Styrelsemedlem, COO Säkra AB

Anna Berg

Styrelsemedlem, CFO Säkra AB