Dags för pension

Källa: https://collea.se/portal/1273-2/ Datum: 2024-06-20

Många frågor dyker upp inför pensionen! Det finns oftast inte bara ett rätt svar utan det beror på olika situationer, som t.ex. Familjesituation, Hälsa, Ekonomi MM

•Använd minPensions Uttagsplanerare
Skapa, spara och jämför planer mot varandra
•Jobba deltid eller gå helt i pension?
•Ansöka om pension 3-6 månader före uttag
Glöm inte meddela pensionsbolag om att skjuta upp uttag
Välj hur premiepensionen ska vara placerad
Välj utbetalningstid för tjänstepensionen
Var försiktig med uttag på kort tid!
•Se över efterlevandeskydden – vad behöver du?
•Betala rätt skatt
Särskilt om du både jobbar och tar ut pension och/eller betalar statlig skatt
•Se över övriga försäkringar
Livförsäkringar, olycksfall, sjuk med flera
•Meddela din arbetsgivare i god tid!

Hör gärna av dig till Collea så kan de hjälpa dig!