Försäkringsskydd vid hemarbete

2020-03-23 • Nyheter

Vi har fått många frågor angående hur företagets arbetsskadeförsäkring TFA gäller vid arbete i hemmet. Är det skillnad om hemarbetet är beordrat eller frivilligt?

Läs i bifogade information från försäkringsbolaget AFA om hur TFA-försäkringen gäller. Corona-information från AFA Försäkring.

Samtidigt visar detta ytterligare en gång behovet av att se över sitt personliga försäkringsskydd. Alla medarbetare har behov av en privat olycksfallsförsäkring som gäller hela dygnet runt i hela världen. Denna kan de t ex teckna via arbetsgivarens gruppförsäkring där det även är möjligt att medförsäkra sin respektive.

Logga in i din arbetsgivares pensions- och försäkringsportal via inloggningen här. Du hittar användarnamn och lösenord på din arbetsgivares intranät eller så kontaktar du oss på Collea så hjälper vi dig.