Collea ingår i Säkrakoncernen

2020-06-22 • Nyheter

Collea AB säkerställer framtida trygghet för sina uppdragsgivare

Det har under en längre tid varit angeläget för Collea AB:s Uppdragsgivare att säkerställa bolagets framtid. Under 2019/2020 har detta arbete intensifierats och nu har en överenskommelse träffats med Säkrakoncernen som har riskkapitalistbolaget Adelis i ryggen. Detta ger Collea AB och dess uppdragsgivare en framtida trygghet resursmässigt både sett till kompetensförsörjning men även finansiell långsiktighet.

Anslutningen till Säkrakoncernen sker den 18 juni 2020 och uppdragsgivare till Collea AB kommer bibehålla samma personliga service och tjänster utan avbrott.

Säkras förvärv innebär att Collea AB kommer kvarstå som ett självständigt bolag med bibehållet bolagsnamn, personal och koncept samt verka för att rekrytera ytterligare specialister inom kollektivavtalad pension och försäkring till bolaget.

Collea AB värdesätter synsättet som följer av att vara en opartisk försäkringsförmedlare utan ersättning från tredje man. Istället är bolaget fullt arvoderade av sina uppdragsgivare. Något som man har aktivt utvecklat och levt efter sedan grundandet 1993.

Arbetsgivarperspektivet är ett starkt DNA i verksamheten och Collea AB ser sig som en värdebärare för det stora behovet av att vara en långsiktig opartisk aktör på marknaden. Med betydligt större muskler när det gäller kompetensförsörjning, compliancestöd och finansiell långsiktighet kommer Collea AB kunna välkomna fler uppdragsgivare.

Uppdragsgivare till Collea AB är svenska privata företag som har kollektivavtalade tjänstepensionsavtal.

Om Collea AB

Collea AB är specialiserade inom svenska kollektivavtalade pensioner och försäkringar. Bolaget startades 1993 som ett internt bolag till två större koncerner i Malmö för att ansvara för företagens pensions- och försäkringsförmåner till sina anställda. Idag har Collea AB över 20 uppdragsgivare med cirka 10 000 anställda.

Om Säkra AB

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra omfattar drygt 70 kontor över hela Sverige som med sina 280 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen, Insuresec och SwedSec samt är registrerade hos Bolagsverket.

Om Adelis Equity Partners

Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i medelstora nordiska bolag. Adelis grundades 2012 med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora onoterade bolag i Norden. Sedan 2013, då bolagets första fond restes, har Adelis varit ett av de mest aktiva riskkapitalbolagen i sitt segment med 21 investeringar och mer än 60 följdförvärv. Adelis förvaltar idag omkring 10 miljarder kronor. För mer information se www.adelisequity.com.