2020-06-22 • Nyheter

Collea AB säkerställer framtida trygghet för sina uppdragsgivare Det har under en längre tid varit angeläget för Collea AB:s Uppdragsgivare att säkerställa bolagets framtid. Under 2019/2020 har detta arbete intensifierats och nu har en överenskommelse träffats med Säkrakoncernen som har riskkapitalistbolaget Adelis i ryggen. Detta ger Collea AB och dess uppdragsgivare en framtida trygghet resursmässigt […]

Läs mer

2020-03-23 • Nyheter

Vi har fått många frågor angående hur företagets arbetsskadeförsäkring TFA gäller vid arbete i hemmet. Är det skillnad om hemarbetet är beordrat eller frivilligt? Läs i bifogade information från försäkringsbolaget AFA om hur TFA-försäkringen gäller. Corona-information från AFA Försäkring. Samtidigt visar detta ytterligare en gång behovet av att se över sitt personliga försäkringsskydd. Alla medarbetare har […]

Läs mer

2020-03-19 • Nyheter

Collea är tillgängliga som vanligt! Collea har också vidtagit åtgärder pga Coronavirusets framfart. Vi har i samråd med några av våra uppdragsgivare valt att tillsvidare arbeta hemifrån. Vi har tagit med den tekniska utrustning vi behöver och sitter uppkopplade med samma tillgänglighet som vi alltid tillhandahåller. Då de flesta av våra uppdragsgivare fn inte tillåter […]

Läs mer